در حال بارگذاری

چالش پیانو زدن با چشمان بسته

1
چالشی بسیار جالب که تسلط افراد را به پیانو نشان می دهد و افراد در این چالش باید با چشمانی بسته پیانو بنوازند که بسیار سخت و دشوار است.