در حال بارگذاری

ملودایو: پادکست موسیقی گپ دایو قسمت 11 - نقد و بررسی موسیقی فیلم تبدیل شوندگان Transformers

2
اپتیموس پرایم،‌ بامبل بی و سایر قهرمانان و ضد قهرمانان ترنسفورمرز چگونه بر پردههای سینما ظاهر شدهاند؟‌ موسیقی تجاری چیست و سینمای تجاری چه خدمت و خیانتی در پیشرفت موسیقی متن فیلمهای سینمایی داشته است؟‌ تجربهی موفق فیلم‌های لگو و ترانسفورمرز در گیشه چه پیام‌هایی در مورد سلیقهی موسیقیایی مخاطبان امروز دارد؟‌ با ما در پادکستهای گپ دایو همراه باشید تا برای این سؤالات پاسخی شنیدنی پیدا کنیم.