در حال بارگذاری

صحبت های پرشور محمدرضا درویشی در اختتامیه جشنواره موسیقی جوان

584
صحبت های محمدرضا درویشی، پژوهشگر موسیقی مقامی و نواحی ایران، در اختتامیه جشنواره موسیقی جوان از اهمیت این موسیقی و نامیرایی آن گفت. www.hafdang.com