ویدیوی عالی درباره رمالان و فالگیران ومجازات آنها

دسته‌بندی اجتماعی
تاریخ انتشار ۳۰ دی ۱۳۹۷

رمالی و جادوگری از جمله جرایمی هستند که به طور صریح در قوانین ایران جرم انگاری نشده اند ولی به استناد ماده 2 قانون مبارزه با جرائم اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، هرکس که با فریب دادن مردم مالی را به دست آورد به سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی دو برابر مال به دست آمده در قانون محکوم خواهد شد. . همچنین بر اساس ماده یک قانون یادشده، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقعی بترساند و از این طریق مالی به دست آورد کلاهبردار محسوب می‌شود و علاوه بر پس دادن مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است محکوم خواهد شد. . جالب اینجاست که در قوانین کشور آمریکا و استرالیا، فال گیری و رمالی به طور مشخص جرم انگاری شده است.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!