تولد ضمیر ناخوداگاه ..


ذهن بزرگترین و قدرتمندترین ابزاری است که به انسان داده شده است با توجه به مجله فوربز، 400 ثروتمند جهان که به کالج نرفته اند پول بسیار بیشتری از کسانی که به کالج رفتند دارند

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!