صحبت های شعبان جعفری - شعبان بی مخ - در مورد کودتای 28 مرداد

18

تاریخ انتشار 12 شهریور 1397
دسته‌بندی متفرقه
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!