مراحل زایمان طبیعی

80

زایمان طبیعی به سه مرحله تقسیم می شود که خود مرحلۀ اول شامل سه فاز نهفته، فعال و انتقال است. مرحلۀ دوم و سوم به دنبال گذراندن این سه فاز در مرحلۀ اول به وجود می آید. در این ویدیو، خانم مرضیه بخشنده، کارشناس مامایی در مورد این مراحل و مدت زمان آنها برای شما صحبت خواهد کرد.

تاریخ انتشار 09 اردیبهشت 1397
دسته‌بندی متفرقه
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!