آموزش اسامی حیوانات در زبان اسپانیایی

45

در این ویدیو نگاهی می اندازیم به آموزش اسامی حیوانات در زبان اسپانیایی

تاریخ انتشار ۲۶ آذر ۱۳۹۶
دسته‌بندی آموزشی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!