کیهان ملکی: این‌ها نیمه پنهان زندگی من است


این‌ها بخش نیمه پنهان زندگی من است اساسا من سیاسی نیستم. هر کسی خواسته این بازی را با من انجام بدهد، اذیت شده... من اهل تعامل بودم! من یک فرصت زندگی و یک عمر مفید هنری دارم که عطایش را به لقایش می‌بخشم. به مردم دروغ نگوییم، بس‌ است... مظلوم‌نمایی را من نمی‌فهمم.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!