فلزیاب عمق کم تفکیک پائین

33

فلزیاب که عمق کم و تفکیک پائینی دارد از نظر تنظیمات و ساختار طراحی مدار بسیار ساده میباشد و این سادگی در طراحی مدار و شکل تنظیمات از قدرت تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد مشخص میگردد و فلزیاب های که بصورت عمومی در دنیا ارائه میگردد و در دسترس همکان است و عمق کم و قدرت پائینی در تفکیک دارد... منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تاریخ انتشار 5 شهریور 1397
دسته‌بندی علم و تکنولوژی