اقلیم ایران (همدان - همدان)

7

مجموعه اقلیم ایران، پاسخ به یک نیاز ملی در حوزه ی اقتصادی، گردشگری، فرهنگی و اجتماعی بود که به خوبی در حوزه امور استان های رسانه ملی انجام شد. با این مدل حرفه ای، ویدئوهای کوتاه با پیروی از یک مدل واحد، ویژگی ها و دانستنی های مهم و کلیدی هر کدام از شهرهای ایران را به تصویر می کشد. مناسب است تا این مجموعه 180 قسمتی، تکمیل شود.

تاریخ انتشار ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
دسته‌بندی اجتماعی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!