اقلیم ایران (همدان - همدان)

دسته‌بندی اجتماعی
تاریخ انتشار ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

مجموعه اقلیم ایران، پاسخ به یک نیاز ملی در حوزه ی اقتصادی، گردشگری، فرهنگی و اجتماعی بود که به خوبی در حوزه امور استان های رسانه ملی انجام شد. با این مدل حرفه ای، ویدئوهای کوتاه با پیروی از یک مدل واحد، ویژگی ها و دانستنی های مهم و کلیدی هر کدام از شهرهای ایران را به تصویر می کشد. مناسب است تا این مجموعه 180 قسمتی، تکمیل شود.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!