حاج محمود کریمی - روضه ( از دم صبح مانده در خیمه )


این قطعه مربوط به عزاداری شب پنجم ماه محرّم در سال ۱۳۹۸ مى باشد، كه در هیأت رایةالعبّاس ( علیه السّلام ) اجرا شده است. جهت دسترسى به آثار حاج محمود كریمى، مى توانید به سایت www.fotros.ir مراجعه نمایید.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!