پرواز بزرگترین هواپیمای مدل در ترمینال فرودگاه

215

هواپیمای مدل AIRBUS A320 که در ترمینال یک فرودگاه در حال پرواز است که لقب بزرگترین هواپیمای مدل جهان را گرفته است https://youtu.be/2Kk5EGpYuck

تاریخ انتشار ۱۲ آبان ۱۳۹۷
دسته‌بندی تکنولوژی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!