نصب اپلیکیشن زمین تی وی

کلنگ زنی های مدیران کت و شلواری در مناطق محروم فقط در بازه انتخابات است!

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار 25 مهر 1398

ماجرای معدنی که صرفه اقتصادی نداشت و نزدیک انتخابات صرفه اقتصادی پیدا کرد! فعال جهادی: کلنگ زنی های مدیران کت و شلواری در مناطق محروم فقط در بازه انتخابات است!

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!