تبلیغ متفاوت و جذاب خارجی برای مهربانی

دسته‌بندی اجتماعی
تاریخ انتشار ۲۴ آذر ۱۳۹۷

در این تیزر کوتاه؛ می توانید ابتکاری متفاوت برای انجام کار خیر و کمک به دیگران توسط یکی از گروه های غیردولتی خیریه ای را تماشا کنید

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!