تبلیغ متفاوت و جذاب خارجی برای مهربانی

80

در این تیزر کوتاه؛ می توانید ابتکاری متفاوت برای انجام کار خیر و کمک به دیگران توسط یکی از گروه های غیردولتی خیریه ای را تماشا کنید

تاریخ انتشار ۲۴ آذر ۱۳۹۷
دسته‌بندی اجتماعی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!