نیازمندی های سامانه میدون: تولید فرآوری آلوئه ورا

دسته‌بندی خبری
تاریخ انتشار 30 شهریور 1398

میثم کوکبی از استان فارس با کسب و کار تولید فرآوری آلوئه ورا در برنامه پایش حضور یافتند . برای ارتباط با ایشان در زمینه ی اعطای نمایندگی در شهر های مختلف به سامانه ی میدون بیایید {بنامه پایش 26 تیر}

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!