گزیده ی صحبت های دکتر فضلی پور .مستند تسخیر جمهوری. با کیفیت HDاز کانال ما ببیند

17

گزیده ی صحبت های دکتر فضلی پور .مستند تسخیر جمهوری. با ما بهترین کیفیت تماشا کنید

تاریخ انتشار ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
دسته‌بندی تکنولوژی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!