پروفسور ساروخانی در قاب رسانه

108

پروفسور ساروخانی، پدر جامعه شناسی ارتباطات و از چهره های ماندگار ایران، در حاشیه پنجمین همایش بین المللی مدیریت رسانه

تاریخ انتشار 19 آبان 1397
دسته‌بندی تکنولوژی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!