دیوار کج تحریم تناقض رفتاری و سیاست نخ نمای ترامپ در تکرار تحریم‌ های ایران

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار ۶ تیر ۱۳۹۸

تناقض رفتاری و سیاست نخ نمای ترامپ در تکرار تحریم‌های ایران با هدف اعمال فشار بر مردمی است که ۴۰ سال با انواع تحریم‌ها و تهدید‌ها آشنا هستند.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!