سخنان امام در نوفل‌لوشاتو بعد از فرار شاه

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار ۲۶ دی ۱۳۹۶

اولین صحبتهای امام خمینی بعد از فرار شاه در مصاحبه با خبرنگاران خارجی مستقر در نوفل لوشاتو.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!