صحبت های مردم با وزیر بهداشت در یکی از مناطق محروم

16

صحبت های مردم با وزیر بهداشت و پاسخ های دکتر هاشمی در یکی از مناطق محروم.

تاریخ انتشار 01 مهر 1397
دسته‌بندی خبری
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!