تلویزیون اینترنتی آنتن را چه کسی مدیریت می‌کند؟

4

تلویزیون اینترنتی آنتن را نیما منفردنیا مدیریت می کند و زیر مجموعه هلدینگ فراکاو است.

تاریخ انتشار 29 04 1398
دسته‌بندی متفرقه
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!