گل اول پرسپولیس به الوکره توسط علی کریمی - بازی رفت

270

پرسپولیس و الوکره قطر بازی رفت سال ۷۹ گل علی کریمی به الوکره قطر در بازی رفت گل اول علی کریمی به الوکره در بازی رفت

تاریخ انتشار 6 شهریور 1397
دسته‌بندی ورزشی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!