اعتراض به لایحه آموزش جنسی در مدارس انگلیس

دسته‌بندی اجتماعی
تاریخ انتشار ۸ اسفند ۱۳۹۷

لایحه پیشنهادی آموزش و پرورش انگلیس درباره آموزش جنسی به کودکان از ۴ سالگی خشم خانواده‌های انگلیسی را در پی داشته است.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!