نصب اپلیکیشن زمین تی وی

کارشناس شبکه منوتو:مردم منطقه با«پوست واستخوان»لمس کردند«آمریکاقابل اعتماد نیست»

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار 24 مهر 1398

کارشناس شبکه من‌وتو: مردم منطقه با «پوست و استخوان» لمس کردند که «آمریکا قابل اعتماد نیست» وقتی اینا اعتراف می‌کنند که آمریکا قابل اعتماد نیست دیگه اون مسئولینی که بر طبق مذاکره میزنن ببینید چه خائن‌هایی هستند!

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!