چالشی کیکی ، موجب فاجعه شد !

50

در فضای مجازی هر چند وقت یکبار یک چالش راه می افتد و بسیار همه گیر می شود، این روزها نوبت چالش کیکی (چالش KiKi) است. کیکی عبارت است از رقص کوتاهی که فرد پس از پیاده شدن از ماشین در حال حرکت خود با آهنگ In My Feeling انجام می دهد. این ترانه را «دریک» رپر و بازیگر کانادایی خوانده و با اینکه در ظاهر چالشی شاد است حوادث ناگواری در حین انجام آن رخ داده و افراد زیادی هنگام پیاده شدن از ماشین زمین افتادن یا هنگام اجرای آن با ماشین های دیگر تصادف کردن و باعث شده در بسیاری از کشورها ممنوع شود!

تاریخ انتشار 07 مرداد 1397
دسته‌بندی سرگرمی