فیلم انهدام شبکه جاسوسی سیا توسط وزارت اطلاعات

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار ۳۱ تیر ۱۳۹۸

مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات از بازداشت ۱۷ جاسوس تربیت‌یافتۀ سازمان اطلاعاتی آمریکا (سیا) در ایران خبر داده است. انهدام شبکه جاسوسی متشکل از این افراد، ۲۸ خرداد توسط بخش ضدجاسوسی وزارت اطلاعات انجام شده است. این افراد، در مراکز حساس، حیاتی و بخش خصوصی مرتبط با این مراکز شاغل بوده‌اند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت می‌کردند.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!