نصب اپلیکیشن زمین تی وی

دست و پاش میلرزه، خیلی خوشحاله، به آرزوی بزرگش رسیده!

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار 25 مهر 1398

دست و پاش میلرزه، خیلی خوشحاله، به آرزوی بزرگش رسیده! ینی پزشکی قبول شده؟ یا استخدام جایی شده؟ ازدواج کرده؟ خونه یا ماشین خریده؟... اشتباه نکنید فقط پاش رسیده به ورزشگاه! همینقدر مشمئز کننده با اون گریه‌های مصنوعیش! هیچکی هم متوجه نشد

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!