ویدیوی نایاب و دیده نشده از رژه ارتش کره شمالی


With no foreign media invited to attend, rare footage of the most recent military parade in Pyongyang, commemorating the 70th anniversary of the formation of the Korean People's Army in the DPRK. http://www.youngpioneertours.com/north-korea-tours/

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!