آموزش فیزیک - مبحث گرما

25

آموزش حرفه ای و بسیار عالی فیزیک - مبحث گرما

تاریخ انتشار ۲ شهریور ۱۳۹۶
دسته‌بندی تکنولوژی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!