آموزش دلمه برگ مو مجلسی و خوشمزه با نارگل - Vine Leaf Roll - Tarze tahieh Dolme Barge Mo

31

آموزش تهیه دلمه برگ مو مجلسیامیدوارم که دوست داشته باشید :)Dolme Barge Moo - How to make Vine Leaf RollI hope you enjoy it :)

تاریخ انتشار 22 02 1398
دسته‌بندی اجتماعی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!