عاقبت فخر فروشی راننده لندکروز به پلیس ناجا

27

مامور پلیس : راننده لندکروز جلوی بیمارستان به من حمله کرد و گفت سه میلیارد کنار می‌گذارم و همین‌جا خاکت می‌کنم!

تاریخ انتشار 13 شهریور 1397
دسته‌بندی خبری
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!