تناقضات روحانی در حرف و عمل

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

این تناقضات در تاریخ بماند

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!