نصب اپلیکیشن زمین تی وی

خبري داغ !!! محسن لرستانی حکم سنگین اعدام دریافت کرد!


خواننده مجبوب کردها ولرها،محسن لرستانی رفیق وحیدمرادی حکم سنگین اعدام دریافت کرد،افشای چتش علت حکمه

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!