جواد مقدم - هر جا روضه ی تو باشه بوی پیرهنت رو میده

53

هر جا روضه ی تو باشه بوی پیرهنت رو میده - شورکربلایی جواد مقدمشب پنجم محرم - 1396/07/03هیئت غریب مدینه امیرکلا

تاریخ انتشار 06 مهر 1396
دسته‌بندی مذهبی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!