در حوزه دفاعی کشور با کسی مذاکره نخواهیم کرد

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در سفر به سبزوار درباره افزایش قدرت دفاعی کشور و مبارزه با تروریسم در منطقه سخنرانی کرد.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!