سرنوشت زلزله زدگانی که سمبل جهانی زلزله ایران شدند

16

سرنوشت زلزله زدگانی که سمبل جهانی زلزله ایران شدند - مادری که با جنازه فرزندش در آغوش به نماد جهانی زلزله سرپل ذهاب تبدیل شد. ببینید حالا کجاست و چه وضعی دارد!

تاریخ انتشار 07 بهمن 1396
دسته‌بندی خبری
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!