مترویی که در آن تعداد زباله از مسافر بیشتر است!

دسته‌بندی متفرقه
تاریخ انتشار ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!