نصب اپلیکیشن زمین تی وی

علی پروین دوستانه فحش می داد - وحید قلیچ فوتبالیست نوستالژی پرسپولیس دهه شصتی ها


این قسمت با حضور بازیکنان سابق پرسپولیس وحید قلیچ وحید قلیچ: گلر خوبی که قدر خودش را ندانست و می توانست نفر اول تیم ملی باشد آقای محسن فروزان بود. وحید قلیچ: آقای پروین نمی گذاشت هیچ بازیکنی استرس بگیرد و استرس را دور می کرد. ممکن است فحش هایی می داد اما دوستانه بود. وحید قلیچ: ما فقط برای عشق به این مردم بازی کردیم و فوتبال برای ما هیچ استفاده ای نداشت. آن زمان من راننده آژانس بودم و زمانی که تمرین می خواست شروع بشود سر تمرین می رفتم.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!