تاکید بر پایبندی به برجام و شروع به کار سریع سازوکار مالی - اخبار ۲۰:۳۰

دسته‌بندی تبلیغات
تاریخ انتشار ۱۳ آبان ۱۳۹۷

تاکید بر پایبندی به برجام و شروع به کار سریع سازوکار مالی - اخبار ۲۰:۳۰ پخش از:شبکه ۲ تاریخ پخش:12 آبان 1397 ساعت پخش:20:44 دسته بندی:خبر مدت:۱' دقیقه

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!