تاکید بر پایبندی به برجام و شروع به کار سریع سازوکار مالی - اخبار ۲۰:۳۰

27

تاکید بر پایبندی به برجام و شروع به کار سریع سازوکار مالی - اخبار ۲۰:۳۰ پخش از:شبکه ۲ تاریخ پخش:12 آبان 1397 ساعت پخش:20:44 دسته بندی:خبر مدت:۱' دقیقه

تاریخ انتشار ۱۳ آبان ۱۳۹۷
دسته‌بندی تبلیغات
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!