انیمیشن کوتاه کشتن یک تخم مرغ - The Killing of an Egg

22

انیمیشن کوتاه «The Killing of an Egg» (کشتن یک تخم مرغ)ساخته ی «Paul Driesen» فیلمساز هلندیمحصول 1977 میلادی _هلند

تاریخ انتشار 11 شهریور 1397
دسته‌بندی انیمیشن