روایت نماینده دادستان از نفوذ ریخته گران در بانک سرمایه

دسته‌بندی خبری
تاریخ انتشار ۱۱ تیر ۱۳۹۸

روایت نماینده دادستان از نفوذ ریخته گران در بانک سرمایه قهرمانی، نماینده دادستان، دیروز گفته بود ریخته گران یکی از متهمان بانک سرمایه، به دادسرا احضار شد؛ اما حضور نیافت و مهلت قانونی منقضی شده است و دستور جلب وی صادر خواهد شد.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!