روایت نماینده دادستان از نفوذ ریخته گران در بانک سرمایه

7

روایت نماینده دادستان از نفوذ ریخته گران در بانک سرمایه قهرمانی، نماینده دادستان، دیروز گفته بود ریخته گران یکی از متهمان بانک سرمایه، به دادسرا احضار شد؛ اما حضور نیافت و مهلت قانونی منقضی شده است و دستور جلب وی صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار ۱۱ تیر ۱۳۹۸
دسته‌بندی خبری
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!