ما از جنگ با آمریکا استقبال میکنیم؛هشدار جدی به آمریکا!

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار 25 اردیبهشت 1398
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!