صحنه هاى دردناك از غرق شدن خانواده ها در رود دجله در استان موصل

36

صحنه هاى دردناك از غرق شدن خانواده ها در رود دجله در استان موصل www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :

تاریخ انتشار 1 فروردین 1398
دسته‌بندی حوادث
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!