رهبر انقلاب: با کولبران مبارزه نشود اشکالی ندارد.

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

رهبر انقلاب: مراد من از قاچاق، کولبران نیستند!! با کولبران مبارزه نشود اشکالی ندارد. . . چرا صدای بانه و اعتصاب کردستان توسط دولت شنیده نمی شود؟

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!