گل اول ایران به سوریه توسط جهانبخش

11

یک ویدیو دیگر با عنوان گل اول ایران به سوریه توسط جهانبخش دقیقه ۳۰- ایران یک سوریه صفر (علیرضا جهانبخش)؛ در میانه میدان توپ در یک فعل و انفعال و به صورت تصادفی بعد از برخورد با پای انصاری فرد در اختیار جهانبخش قرار گرفت تا این بازیکن با ضربه بغل پا فنی گل اول را وارد دروازه سوریه کند.

تاریخ انتشار ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
دسته‌بندی ورزشی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!