بهانه تراشی"آمدنیوز"برای جدایی از"ری استارت"

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

مدیر کانال بدنام آمدنیوز مدعی شد دلیل قطع همکاری این کانال ضدانقلابی با گروه ری استارت، بی احترامی به مردم و اختلاف افکنی در اپوزیسیون بوده است!

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!