نظرات جالب مردم در مورد علت نیاز ایران به انرژی هسته‌ ای

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار ۷ بهمن ۱۳۹۷

نظرات جالب مردم در مورد علت نیاز ایران به انرژی هسته‌ ای.انرژی هسته ای، فناوری هسته ای ،نظرات مردم ،خود باوری ،تحریم،

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!