ایران 20 - توسعه صنایع دانش بنیان

143

این برنامه اشاره به جایگاه و رتبه زیر 20 ایران در مسائل مختلف علمی، اقتصادی، سبک زندگی و ... دارد که در فضای گرافیکی به صورت موشن گرافیک دو بعدی به ارائه اطلاعات و آمار می پردازد.

تاریخ انتشار 15 دی 1397
دسته‌بندی سیاسی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!