دانلود آهنگ عشق دارم چه عشقی نیومده روی دستش

114

متن آهنگ زیبای دیدم که می گم از سروش هامونعشق دارم چه عشقی نیومده روی دستشمنو دیوونه کرده منو کشته و ناز شستشیار دارم یه تیکه ماه چشم رو غریبه بستهچه یاری دارم ای خدا بد به دلم نشستهشهرو بهم میزنه چشات آره دیدم که میگمهزار تا دل میمیره برات آره دیدم که میگمآتیش به پا میکنه دلت من جونمو میدم بهتعشقو تو چشمای تو دیدم آره دیدم که میگمشهرو بهم میزنه چشات آره دیدم که میگمهزار تا دل میمیره برات آره دیدم که میگمآتیش به پا میکنه دلت من جونمو میدم بهتعشقو تو چشمای تو دیدم آره دیدم که میگماز وقتی که چشمام تو رو دیدهحال من به یه حالی رسیدهدل من واسه تو بی قرارههیشکی تو دل من جا ندارهشهرو بهم میزنه چشات آره دیدم که میگمهزار تا دل میمیره برات آره دیدم که میگمآتیش به پا میکنه دلت من جونمو میدم بهتعشقو تو چشمای تو دیدم آره دیدم که میگمشهرو بهم میزنه چشات آره دیدم که میگمهزار تا دل میمیره برات آره دیدم که میگمآتیش به پا میکنه دلت من جونمو میدم بهتعشقو تو چشمای تو دیدم آره دیدم که میگمشهرو بهم میزنه چشات آره دیدم که میگمهزار تا دل میمیره برات آره دیدم که میگمآتیش به پا میکنه دلت من جونمو میدم بهتعشقو تو چشمای تو دیدم آره دیدم که میگمشهرو بهم میزنه چشات آره دیدم که میگمهزار تا دل میمیره برات آره دیدم که میگمآتیش به پا میکنه دلت من جونمو میدم بهتعشقو تو چشمای تو دیدم آره دیدم که میگم

تاریخ انتشار 21 شهریور 1397
دسته‌بندی موسیقی